Tags: termin

Gmina pomaga usunąć azbest. Wnioski do dziś

Dziś w gminie Chojnów upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie usunięcia szkodliwego azbestu. Przypomnijmy, że program wsparcia dotyczy gospodarstw, które wpisały zalegające na ich terenie materiały do gminnej ewidencji. Na dofinansowanie usuwania azbestu gmina Chojnów pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota 46.864,00 zł pokryje 85 proc. kosztów. Dzięki…