Tags: targowiska

Targowiska w Ścinawie i Wądrożu Wielkim

Czternaście gmin z Dolnego Śląska, w tym dwie z naszego subregionu, otrzyma pieniądze na budowę lub modernizację targowisk, na których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach. Promesy z unijną dotacją wręczyli marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska. Nowe targowiska zostaną wybudowane m.in. w gminie Wądroże Wielkie. Natomiast gruntownie przebudowane zostanie targowisko…