Tags: tablica snellena

Doposażą szkolne gabinety medyczne

Za kwotę prawie 9 tys. złotych zostaną zakupione sprzęty do gabinetów medycznych w złotoryjskich szkołach podstawowych. Miejscowy ratusz pozyskał środki na ten cel z dotacji budżetu państwa. Dotacja w kwocie 8997 zł pochodzi z budżetu państwa i jest przeznaczona na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W Szkole Podstawowej nr 1…