Tags: sydety2030

Sudety 2030 z powiatem złotoryjskim

Powiat złotoryjski włączył się do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Taka uchwałę podjęli radni podczas ostatniej sesji. Wkrótce ma powstać dokument pod nazwą „Sudety 2030”, który będzie opisywał olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym pomiędzy północną, a południową częścią województwa dolnośląskiego. Przedstawiciele samorządów z południa Dolnego Śląska chcą wspólnie stworzyć strategię rozwoju…