Tags: swobody

Legniccy radni poparli zapisy Karty Samorządności

14 członków Rady Miejskiej Legnicy głosowało dziś za przyjęciem wniosku o poparcie zapisów Karty Samorządności Związku Miast Polskich. Przeciwnym temu było siedmiu rajców. Odrębne zdanie wyraził Adam Wierzbicki z PiS. „Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich…