Tags: Renata Napieralska

Nowe twarze w polkowickich spółkach

Walne zgromadzenia wspólników dwóch spółek, których właścicielem jest Gmina Polkowice, tj. Aquapark Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. oraz w Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przyniosły znaczące zmiany personalne. – Głównymi punktami obu zgromadzeń było odwołanie dotychczasowych składów rad nadzorczych i powołanie nowych – informuje Roman Tomczak, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice.  Nowymi członkami Rady Nadzorczej spółki Aquapark…