Tags: remont droga

Dokończą remont drogi wojewódzkiej w Przemkowie

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pokryje w całości koszt remontu kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 328 w Przemkowie. O to wystarały się władze gminy, której nie stać na sfinansowanie inwestycji. Będzie to kontynuacja zakończonego w zeszłym roku remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i chodnika – od dawnego dworca PKP Przemków-Odlewnia do skrzyżowania…

Dwie duże inwestycje w Grębocicach

Do końca listopada mają się zakończyć termomodernizacja Urzędu Gminy Grębocice i przebudowa odcinka ulicy Głogowskiej. Obie inwestycje będą kosztować około 2,4 miliona złotych. Zakres prac w urzędzie gminy jest bardzo szeroki. – Obejmuje on, między innymi, docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – mówi Stefan Stępniak z wydziału inwestycji w UG Grębocice. –…

GMINA KOTLA. Kolejna droga do remontu

Długo oczekiwanego przez mieszkańców remontu doczeka się droga między Zaszkowem a Krążkówkiem, gmina Kotla. Półtora kilometrowy odcinek zostanie utwardzony asfaltem. Z kruszywa wykonane zostaną pobocza. Prace mają być zrealizowane jesienią.  Na tę inwestycję samorząd pozyskał 153 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. – Jest to już…