Tags: rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w większości przez internet

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Większość spraw będzie można załatwić przez internet. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych został dostosowany do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasisty oraz tego, kiedy wydane zostaną przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczenia o jego wyniku. Jak już wiadomo od jakiegoś czasu, egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 16 a 18…