Tags: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zielone ABC: Retencja wodna

Skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, by jak najwięcej dowiedzieć się o retencji wodnej. Na czym polega? Kiedy ją stosować? I wreszcie – jak możemy pomóc? Wyjaśnia Agnieszka Jarmowicz. Czym jest retencja wodna? Retencja wodna to zdolność do gromadzenia i przetrzymywania wody przez pewien…