Tags: raport o stanie miasta

Historyczny raport o stanie Złotoryi

Burmistrz Robert Pawłowski przygotował i opublikował w Internecie raport o stanie Złotoryi. To pierwszy taki dokument w historii miasta. Będzie on podstawą dla radnych do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Raport o stanie miasta to nowa regulacja w ustawie o samorządzie gminnym. Ma na celu zwiększenie kontroli radnych i mieszkańców nad polityką organu wykonawczego gminy. Burmistrzowie…