Tags: rafał rogala

Posłanka wstawiła się za rodziną z Ukrainy

Elżbieta Stępień spotkała się z Rafałem Rogalą, szefem Urzędu ds. Cudzoziemców, by rozmawiać o rodzinie Kopyshchyków, którzy otrzymali nakaz opuszczenia granic Polski. Obecnie w sprawie trwa procedura odwoławcza. Legnicka posłanka odwiedziła urząd, by interweniować w sprawie państwa Kopyschchyk oraz ich nieletnich dzieci. Przypomnijmy, że Ukraińcy przyjechali do Polski legalnie, kupili mieszkanie i posłali dzieci do…