Tags: Radwanice Jakubów zamek

RADWANICE. Odnowią centrum Jakubowa

Gmina Radwanice podpisała umowę z samorządem województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zagospodarowania centrum Jakubowa. Prace będą kosztować ponad 170 tys. zł. Ich wykonawca ma być wybrany w sierpniu.  – Zakres robót obejmuje uporządkowanie terenu zabytkowego parku, wykonanie dróg i ścieżek, zabezpieczenie ruin zamku, co przyczyni się do poprawy warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców – informuje Paulina Bylińska z…