Tags: Rada Miasta Jawora

Kanalizacja połączyła jaworskich radnych

Po ożywionej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wartość projektu jest rekordowa: to 86 mln zł do wydania w latach 2017-2023 z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę przepompowni…