Tags: Powiatowy Urząd Pracy

Są pierwsze zwolnienia grupowe

Ponad tysiąc osób może stracić pracę w ciągu kolejnych miesięcy w ramach zwolnień grupowych. Niektóre z tych zamiarów mają już związek z pandemią i dotyczą też naszego subregionu. W marcu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy odnotował zgłoszenia planowanych zwolnień grupowych obejmujących 865 osób. W pierwszym tygodniu kwietnia przedsiębiorcy działający w naszym województwie powiadomili o planach dotyczących…

Aktywni rodzice z LGOM

Urzędy pracy z naszego subregionu zachęcają rodziców małych dzieci do powrotu na rynek pracy. W szczególności chce do tego przekonać kobiety. Rodzice z Zagłębia Miedziowego są adresatami drugiej edycji programu „Aktywny rodzic z LGOM”. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do trzech lat. W tym…

Wnioski tylko do wtorku!

Do 28 stycznia przedsiębiorcy z powiatu legnickiego mogą się ubiegać o pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnianych bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przyjmuje wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Firmy mogą na ten cel uzyskać maksymalnie 22 tys. zł.…

Bezrobocie może wzrosnąć

Minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi obecnie 2 600 zł brutto – aż o 350 zł więcej niż w zeszłym roku. Wzrosła także najniższa dopuszczalna stawka godzinowa (dziś 17 zł). Eksperci wskazują, że zbyt szybkie podwyższanie płacy minimalnej rodzi ryzyko zwolnień w mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony jest to szansa na ożywienie w powiatowych urzędach pracy.…

W tych zawodach najłatwiej o pracę

Budowlańcy i kucharze to najbardziej poszukiwani pracownicy na Dolnym Śląsku. Na brak rąk do pracy zaczynają też narzekać właściciele salonów kosmetycznych, warsztatów mechanicznych i… Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W powiecie lubińskim po raz pierwszy zniknęły tzw. zawody nadwyżkowe – tu z rekrutacją problem mają w zasadzie wszystkie branże. Najbardziej brakuje fachowców z branży budownictwa…

Dwa razy więcej na szkolenia

Ponad 13,58 mln zł trafi w przyszłym roku do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To prawie dwa razy tyle niż w tym roku. Fundusze można przeznaczyć między innymi na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. O wyborze konkretnych…

12 tysięcy wciąż bez pracy

Subregion legnicko-głogowski osiągnął drugą w kolejności najniższą stopę bezrobocia wśród subregionów Dolnego Śląska. Wynosi ona dla naszego terenu 6,7 proc., a dla całego województwa – 5,4 proc. Rok do roku bezrobocie spadło o blisko 1,6 tys. osób, ale bez pracy jest nadal ponad 12 tys. mieszkańców subregionu. Z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że…

Jak napisać idealne CV?

Okres wakacyjny to dla jednych czas lenistwa, a dla innych – poszukiwania pracy. Jak stworzyć profesjonalne CV, które znacznie zwiększy nasze szanse na otrzymanie etatu? Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Poszukiwanie pracy powinniśmy rozpocząć od rzetelnego i bardzo starannego przygotowania dokumentów aplikacyjnych czyli życiorysu (z łac. curriculum vitae – CV)…

Bezrobotni dostaną więcej

Od tego miesiąca bezrobotni otrzymają wyższy zasiłek. Świadczenie to nie było waloryzowane od kilku lat, tymczasem w zeszłym roku, w porównaniu do 2016 r., odnotowano wyraźny wzrost cen towarów i usług. Podwyżka była zatem konieczna. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen…

Praca: coraz więcej obcokrajowców

Coraz więcej pracodawców w powiecie głogowskim chce zatrudniać obcokrajowców, głównie z Ukrainy. W ubiegłym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie wpłynęło ponad tysiąc podań, w których pracodawcy zgłaszali zamiar zatrudnienia pracowników z innych krajów. W przeważającej większości – bo aż 98 procent, byli to obywatele Ukrainy. Całkiem możliwe, że w tym roku zatrudnionych obcokrajowców będzie…