Tags: Polkowice DWD Przemków

POLKOWICE. Powiatowe projekty w przemkowskim Domu Wczasów Dziecięcych

Pięć projektów z udziałem funduszy unijnych zrealizował powiat polkowicki dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Wszystkie dotyczyły poszerzenia oferty usług edukacyjnych placówki. Powstały dwa nowe place rekreacyjno-sportowe, Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza na terenach zielonych, doposażono pracownię przyrodniczą. Ostatnim projektem było opracowanie merytoryczne i wydrukowanie materiałów promocyjno-edukacyjnych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, a także osobliwości przyrodniczych Wrzosowej Krainy, której znaczna część…