Tags: pobyt humanitarny

Ukraińska rodzina zostanie w Legnicy

Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udzielił zgody na pobyt humanitarny rodzinie Kopyszczyk, która po czterech latach spędzonych w Legnicy otrzymała nakaz opuszczenia kraju. Oznacza to, że Ukraińcy nie tylko mogą pozostać w nadkaczawskim mieście, ale też nie potrzebują dodatkowych zezwoleń na pracę i mogą korzystać ze wszystkich świadczeń, jakie przysługują obywatelom Polski. Dobra nowina dla rodziny…