Tags: obowizek’

Szamba i oczyszczalnie do rejestracji. Zostały ostatnie dni

Wszyscy złotoryjanie, którzy mają na swoich posesjach szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, do końca kwietnia muszą je zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. I przygotować do kontroli umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, czyli tzw. szamb, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków nakłada na polskie samorządy ustawa o utrzymaniu czystości…