Tags: obora świetlica Jerzmanowa

Świetlica i kręgielnia w oborze

Prawie pięć milionów dotacji dostała gmina Jerzmanowa na przebudowę starej stodoły i obory, w której powstanie świetlica oraz kręgielnia. Dofinansowanie pokryje 85% wszystkich kosztów. Świetlica razem z kręgielnią powstanie w starej oborze i stodole na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Świetlica będzie połączeniem nowoczesności ale  zachowane zostaną istniejące elementy architektury budynku. Projekt musiał być zatwierdzony…