Tags: nr 7

Jest nowy dyrektor legnickiej SP7

Przynajmniej przez najbliższe miesiące Małgorzata Steigl będzie pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy. Pedagog wcześniej pracował w placówce jako zastępca dyrektor Joanny Maciejewkiej. Prezydent Tadeusz Krzakowski skorzystał z zapisów Ustawy o systemie oświaty i postanowił, że powierzy obowiązki dyrektorskie dotychczasowemu zastępcy szefa placówki – Małgorzacie Steigl. Ratusz już planuje konkurs, który wyłoni…