Tags: nr 3

Chojnowscy strażacy znów mogą ćwiczyć

Grudzień przyniósł dobre zmiany dla strażaków z JRG nr 3 w Chojnowie. Jednostka nie tylko wzbogaciła się o nowy kontener do transportu środka pianotwórczego, ale też zyskała nowe ogrodzenie, maszt nadawczo-odbiorczy i… zapomnianą przed wieloma laty „wspinalnię”. Zakup kontenera o pojemności 11 tys. litrów wraz z podstawowym wyposażeniem gaśniczym sfinansowała Komenda Główna PSP. Aby w…