Tags: nowa ustawa

IPN skazuje pomnik na śmietnik historii (WIDEO)

Ważą się losy najsłynniejszego legnickiego pomnika, wyrażającego wdzięczność dla Armii Radzieckiej. Pomysłowi, by monument przenieść na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich sprzeciwił się wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Historycy z IPN-u są bowiem zdania, że propagandowe obiekty nie mogą pozostawać w przestrzeni publicznej, a za taką należy uznać teren nekropolii. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie wojewoda…