Tags: monitorowanie usług publicznych

Gminy o funkcjonowaniu edukacji

Dziś i jutro przedstawiciele ok. 10 gmin z całego kraju będą zajmować się kwestią merytorycznych i finansowych wskaźników oświatowych na przykładzie m.in. Legnicy. Nad Kaczawę przyjechała 20-osobowa Grupa Wymiany Doświadczeń, która działa w Związku Miast Polskich. Wizyta rozpoczyna się dziś, 9 bm., i potrwa do jutra. Przedstawiciele Grupy, reprezentujący w sumie ok. 10 gmin z…