Tags: mniejszaemisjaCO2

Przełom w gminie i dobry kierunek na przyszłość

Dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskano ze środków unijnych, z terenu gminy znikają szkodliwe piece węglowe. Z dotacji na wymianę źródła ciepła, w całej gminie skorzystało ponad sto osób. Pilotażowy projekt to duży krok w stronę ekologii miasta położonego na terenie Doliny Odry, a także korzyść dla zdrowia mieszkańców gminy. Beneficjenci pierwszej edycji  podpisali już umowy, zapewniające znaczny zwrot kosztów ekologicznych inwestycji. W projekcie, na zasadach partnerstwa, w ramach którego…