Tags: mirosaw szczypiorski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ

Do 23 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach jednolistych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Jakie warunki muszą spełnić przyszli studenci? Od 1 października br., zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej…