Tags: Mieszko I

Chcą wybudować park archeologiczny w Gostyniu

„Dziedzictwo Dziadoszan” to projekt budowy parku archeologicznego w Gostyniu, gmina Gaworzyce. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Zagroda Dziadoszan. – Miejsce to zainspirowało nas występowaniem w rejonie Gostynia i Dalkowa unikatowego w skali naszego kraju oraz Europy Środkowej kompleksu osadniczego, który tworzą trzy grody, miejsce pogańskiego kultu słowiańskiego, osady, cmentarzyska oraz miejsce odkrycia skarbu kruszcu orientalnego –…