Tags: gmina Głogów edukacja

GMINA GŁOGÓW. Będą warsztaty przyrodnicze

W szkołach gminy wiejskiej Głogów zorganizowane zostaną warsztaty animacyjno-edukacyjne na tematy przyrodnicze, a także zasad gospodarowania odpadami i recyklingu. Wezmą w nich udział  dla dzieci z klas I – III. Warsztaty trwać będą od 1 października do 15 listopada. Zaplanowano zajęcia terenowe oraz wydanie zeszytu z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska, by przekazać w ciekawy sposób wiedzę przyrodniczą na temat regionu, w którym uczą się dzieci…