Tags: fundusze

W ZIT-ach korzystniej (WIDEO)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie m.in. do pozyskiwania pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. W skład ZIT-ów mogą wchodzić samorządy gmin i miast, które podpisały stosowne porozumienie. W Jaworze odbyło się spotkanie robocze, którego celem było przyłączenie samorządów powiatu do ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej. Swoje zainteresowanie wykazali samorządowcy Jawora, Męcinki, Mściwojowa, Paszowic, Wądroża Wielkiego oraz starostwa jaworskiego.…

GAWORZYCE. 25 tys. złotych na pałac

Gmina Gaworzyce otrzymała pieniądze na remont pałacu. Dzięki pozyskanym funduszom odtworzone zostaną tynki wewnątrz zabytku. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał na ten cel 25 tysięcy złotych. Dla Samorządów Gminy jak i województwa ochrona zabytków jest bardzo ważna. Pałac wymaga prac konserwatorskich wewnątrz, głównie odnowienia tynków. Obecnie mieści się w nim Dom Kultury ,,Jowisz”. Z zewnątrz pałacu…

GMINA PRZEMKÓW. Kultura łączy ludzi (WIDEO)

Diagnoza potrzeb kulturalnych przeprowadzona wśród mieszkańców gminy Przemków połączyła ludzi i pokazała chęć współpracy mieszkańców z instytucjami kultury. Spośród wielu pomysłów zgłoszonych do programu ,,Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016” wyłoniono pięć projektów, które otrzymają finansowe wsparcie na ich realizację. Diagnoza potrzeb kulturalnych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przeprowadzono wiele warsztatów pogłębiających wiedzę o kulturze w gminie.…

REGION. 7 tys. miejsc pracy!

Dolnośląscy pracodawcy mogą otrzymać refundację rocznej wypłaty w zamian za zatrudnienie młodych pracowników. Znany jest już podział funduszy w dolnośląskich powiatach na to zupełnie nowe narzędzie. W 2016 r. na ten cel przeznaczono 46,4 mln zł z Funduszu Pracy. – Nowe działania są możliwe w ślad za nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku…

ZŁOTORYJA. Pomoc dla rolników

Rolnicy aktywni zawodowo wytwarzający certyfikowane produkty spożywcze ze znakiem jakości mogą ubiegać się o dofinansowanie. Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Nabór prowadzony jest w ramach akcji „Wsparcie na przystępowanie do programów jakości”, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 29 stycznie 2016 w oddziale terenowym Agencji…

LUBIN. Wbudowali kamień węgielny

Zainaugurowano budowę całodobowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kukuczki w Lubinie. Koszt budowy wyniesie około 3,5 mln zł. Udało się pozyskać od sponsorów część funduszy, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęcie prac. Symboliczny, pierwszy szpadel na placu budowy wbili między innymi prezydent miasta, Robert Raczyński oraz starosta lubiński, Adam Myrda.    Ośrodek będzie świadczył pomoc…

ZŁOTORYJA. Walczą o duże pieniądze

Miasto z powodzeniem przeszło pierwszy etap konkursu organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i znalazło się w grupie blisko 60 gmin miejskich, które otrzymają wsparcie w procesie rewitalizacji. Złotoryjski wniosek znalazł się wysoko, bo w trzeciej dziesiątce rankingu. – To duży sukces Urzędu Miejskiego w Złotoryi, biorąc pod uwagę, że konkurencja była spora, gdyż do konkursu zgłosiło…

ŚCINAWA. Więcej na fundusze sołeckie

Burmistrz Ścinawy przedstawił sołtysom kwoty przypadające na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. Niedawno zmianie uległy przepisy regulujące metodologię wyliczenia wysokości kwot przypadających dla sołectw.  – Regulacje te są korzystne, bo pozwalają wliczyć także mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, których do tej pory przy wyliczeniach pomijało się. Dzięki temu sołectwa mają do…