Tags: Fundusz Sołecki

W gminie Polkowice będzie fundusz sołecki?

Fundusz sołecki ma zapewnić co roku w budżecie gminy pieniądze realizację inwestycji w poszczególnych sołectwach. To inicjatywa radnych Lepszych Polkowic. Niebawem przedstawią zainteresowanym koncepcję funkcjonowania funduszu. Swoje wsparcie zadeklarował burmistrz gminy. Obecnie rady sołeckie otrzymują pieniądze, które mogą przeznaczyć na zadania związane z kulturą czy integracją, a swoje pomysły inwestycyjne mogą finansować z Polkowickiego Budżetu…

GMINA PASZOWICE. Szykują się zmiany w Jakuszowej

Blisko 10 tys. zł będą kosztować prace modernizacyjne w miejscowości Jakuszowa w gminie Paszowice. Kwota ta zostanie również rozdysponowana na wydarzenia kulturalne organizowane w najbliższym czasie na terenie sołectwa. – Mamy już zaplanowany budżet na rok 2017. Z kwoty blisko 10 tys. zł wyremontujemy i świetlicę wiejską, w środku zostanie wybudowany również kominek. Zagospodarowany zostanie…

KOTLA. Sołectwa dzielą gminną kasę

Prawie 218 tysięcy złotych – tyle wynosi fundusz sołecki na 2017 rok, ustalony przez Radę Gminy Kotla. We wrześniu we wszystkich sołectwach odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy określają, na co wydać przyznane im pieniądze.  W porównaniu do tegorocznego funduszu sołeckiego, przyszłoroczny jest znacznie większy. Odpowiednio jest to: 187 tys. zł i prawie 218 tys. zł.…

PASZOWICE. Wystartowały fundusze sołeckie

Już po raz drugi w tym roku wójt Sebastian Oszczęda spotkał się z sołtysami gminy Paszowice. Tematem były fundusze sołeckie. Gospodarz gminy zaznaczył, że w tej kwestii niezbędne jest skoordynowane i dobrze zaplanowane działanie. Włodarz pragnie jak najbardziej racjonalne wykorzystać ten fundusz w tym roku. – Nie może to być skumulowane na koniec roku, a…

PASZOWICE. Wspólnie decydują, na co wydadzą pieniądze

Mieszkańcy miejscowości Sokola zdecydowali, na jakie potrzeby pójdą pieniądze z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Sołtys Bogdan Tomzik zachęca także do składania propozycji inwestycji, które mieszkańcy chcieliby, aby były wykonane w ich miejscowości. Do rozdysponowania była kwota ponad 11 tysięcy złotych pochodząca z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Mieszkańcy postanowili, że tysiąc złotych przeznaczą na…