Tags: aktywizacja zawodowa

Kilka tysięcy Dolnoślązaków ma żyć w lepszych warunkach

Niemal trzy tysiące mieszkańców Dolnego Śląska otrzyma pomoc w poprawie swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Mają do tego posłużyć projekty aktywizacyjne, których organizacja będzie kosztować aż 67 mln zł. Większość tej kwoty zostanie pokryta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie otrzyma 36 instytucji i organizacji pozarządowych, które chcą wesprzeć tych mieszkańców naszego regionu, którzy…

Aktywni rodzice z LGOM

Urzędy pracy z naszego subregionu zachęcają rodziców małych dzieci do powrotu na rynek pracy. W szczególności chce do tego przekonać kobiety. Rodzice z Zagłębia Miedziowego są adresatami drugiej edycji programu „Aktywny rodzic z LGOM”. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do trzech lat. W tym…

Zatrudnienie Wspomagane 4.0

Staże, praca z trenerem, wsparcie psychologiczne i zatrudnienie – to wszystko czeka na osoby niepełnosprawne, które wezmą udział w projekcie „Zatrudnienie Wspomagane 4.0”. Rekrutacja chętnych trwa do końca czerwca. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.…

Kariera dla niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na Pracę”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dedykowany jest osobom nie pracującym i poszukujący pracy, które mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i mieszkają na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Udział w projekcie zapewnia wsparcie zarówno przed jak i w trakcie zatrudnienia: konsultacje z doradcą…

Łatwiejszy powrót do pracy

Legnicki Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym pod hasłem „Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy”. Konsultanci PIFE przedstawią informacje na temat dostępnych dofinansowań szkoleń i kursów (m.in. językowych, komputerowych, zawodowych), płatnych staży i dofinansowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tym, co może w głównej mierze zainteresować uczestników, a w szczególności…

Wędka za 7,4 mln zł

610 mieszkańców naszego regionu otrzyma pomoc, która pozwoli poprawić ich sytuację zawodową i uniknąć konsekwencji wykluczenia społecznego. Wsparcia udzieli im Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. DWUP przyznał sześciu gminom z subregionu legnicko-głogowskiego ponad 7,4 mln zł na projekty, które będą realizowane przez następne dwa lata. Zamiast przekazywać pieniądze bezpośrednio mieszkańcom, urząd chce im wręczyć „wędkę”, która…

LEGNICA. Bezrobocie najniższe od trzech lat

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, w 2014 roku liczba bezrobotnych systematycznie sie zmniejszała. Na koniec roku stopa bezrobocia w mieście wynosiła 8,6 proc. To najniższy poziom od roku 2011. Na koniec grudnia w PUP zarejestrowanych było 3893 osoby zamieszkałych w Legnicy, czyli o 1402 osoby mniej, niż na początku minionego roku.…