Tags: 136 mln

Legnica zaciągnęła kredyt w Luksemburgu

Prezydent Legnicy i szef polskiej sekcji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu podpisali dziś umowę o udzielenie nadkaczawskiemu miastu 136 mln zł kredytu. – Długoterminowy, niekomercyjny i oparty na bardzo korzystnych warunkach – przekonuje Tadeusz Krzakowski. Na co miasto planuje wydać pieniądze? Wsparcie od wszystkich krajów unijnych pozwoli miastu pokryć połowę wydatków inwestycyjnych, które wpłyną…