Tags: 12 czerwca

Legnicki mecenas ambasadorem mediacji

Legniczanka Adriana Olszowy zostanie uhonorowana nagrodą Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wyróżnienia są przyznawane za przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz propagowanie polubownego rozwiązywania sporów między instytucjami finansowymi, a ich klientami. W tegorocznej edycji prestiżowym wyróżnieniem Ambasadora mediacji na rynku finansowym uhonorowana zostanie legniczanka radca prawny Adriana Olszowy, która jest orędownikiem…

Ewakuacja po pierwszym dzwonku

Od wymuszonej przerwy w lekcji rozpoczęli tydzień uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Legnicy. Z powodu zadymienia jednej z klas i podejrzenia pożaru na miejsce przyjechało sześć zastępów straży pożarnej. Na szczęście zagrożenie okazało się mniejsze niż przewidywali ratownicy. Strażaków o godz. 8.18 wezwali na miejsce pracownicy szkoły. Jak poinformowali, z jednej z sal…