Tags: szkoły specjalne kontrola

GŁOGÓW. Po kontroli UKS w powiecie

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu zakończyli sprawdzanie prawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, które obejmują część oświatową subwencji ogólnej w powiecie głogowskim. Chodziło o wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych, które są podstawą do naliczenia tej subwencji. Podobne kontrole odbywały się w całym kraju. Skontrolowano sprawozdania – System Informacji Oświatowej, według stanu na 30 września 2010 roku, które były podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na 2011 rok…