Tags: szkoły po pandemii

Szkolne zaległości nadrobią w weekendy?

Chociaż w trakcie zdalnego nauczania pojawiało się wiele obaw o to, w jakim stopniu uda się zrealizować podstawę programową, to dzisiaj dyrektorzy do tematu podchodzą spokojnie. – Wychodzę z założenia, że jeżeli jest doświadczone grono pedagogiczne, które pracowało intensywnie w trakcie nauki zdalnej i do tego motywowało odpowiednio młodzież do pracy, to można spokojnie powiedzieć, że…