Tags: szkolenie dla seniorów

GMINA PASZOWICE. Szkolenie informatyczne dla seniorów

Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach organizuje dla osób w wieku od 50 do 67 lat bezpłatne szkolenie informatyczne. Zajęcia są finansowane se środków Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności informatyczne mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć. Mogą wziąć w nich udział osoby w wieku 50 – 67 lat, z wykształceniem maksymalnie średnim, nieprowadzące własnej…