Tags: szkolenia kobiety

REGION. Szkolenia dla kobiet

Miedziowy Program Aktywizacji Zawodowej prowadzić będzie szkolenia zawodowe dla kobiet z terenu powiatów lubińskiego i polkowickiego. Rekrutacja trwa do końca maja. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i predyspozycji kobiet, które wezmą udział w projekcie. W programie przewidziano 5-miesięczne staże, doradztwo zawodowe, stypendia stażowe, pośrednictwo pracy, zwrot kosztów przejazdów oraz bony zasiedleniowe dla 10 kobiet. Wsparcie…