Tags: SzkołaPodstawowa

GMINA POLKOWICE. Od września będzie więcej uczniów/ Nowe możliwości i więcej uczniów

Od roku ubiegłego w szkole funkcjonują dwa oddziały specjalne czyli dwie klasy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczanie w kilkuosobowych grupach jest prowadzone na poziomie klasy siódmej, a także połączonej klasy pierwszej i drugiej. Od nowego roku szkolnego w placówce powstaną kolejne oddziały specjalne, stworzone dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim. Oferta będzie…