Tags: szkoła3.0

Szkoła 3.0 szuka koordynatora

Szkoła 3.0 rusza w Polskę, rozszerza działalność i szuka osób, które będą współtworzyć akcję także w Lubinie. Projekt polega na nauce programowania, jest niekomercyjny, skierowany do dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  – Projekt powstał w odpowiedzi na dramatyczną sytuację dzieci znajdujących się pod opieką pieczy zastępczej. Według…