Tags: szkoła ponadgimnazjalna

RUDNA. Gmina sfinansuje stypendia najzdolniejszym

25 tysięcy złotych powędruje do najzdolniejszych uczniów szkół średnich w gminie Rudna. Jednorazowe stypendia naukowe z tej puli otrzymają 23 osoby. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i wzorowym zachowaniem i aktywnością w olimpiadach. Czas na składanie wniosków o stypendia mija w październiku. Stypendium to nie tylko pomoc finansowa z funduszy gminnych. To…

LUBIN. Wybrali już szkoły ponadgimnazjalne

Lubińscy gimnazjaliści przy pierwszym wyborze najczęściej wskazywali I Liceum Ogólnokształcące. O jedno miejsce w tej szkole konkurują nawet dwie osoby. Podobnie jest w przypadku II LO. W pozostałych szkołach chętnych jest mniej niż miejsc. A niektóre klasy w ogóle nie zostaną utworzone. Spośród ponad 700 absolwentów gimnazjów większość wybrało I i II Liceum Ogólnokształcące. Obie…