Tags: Szkoła Liderów Lokalnych

Nowa edycja Szkoły Liderów Lokalnych. Studenci pomogą samorządom

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej pomogą dolnośląskim samorządom w rozwiązywaniu ich lokalnych problemów. Z III edycji Szkoły Liderów Lokalnych skorzysta m.in. Lubin. Kilka dolnośląskich gmin będzie współpracowało z wrocławskimi studentami przy wyzwaniach, jakie czekają ich w najbliższej przyszłości. Pierwsze spotkaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, połączone z uroczystą inauguracją III edycji Szkoły Liderów Lokalnych,…