Tags: szczygieł

Po raz czwarty zimą liczyli ptaki (FOTO)

Kawki, dzięcioły, mazurki, grubodzioby, czyże, wróble, ale przede wszystkim szczygły. Dlaczego akurat szczygły? Ponieważ to właśnie ten gatunek został w tym roku wybrany patronem Zimowego Ptakoliczenia. Ta coroczna akcja organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) odbywa się już po raz 15., a od czterech lat dołącza do niej także Lubin. Dziś naszych skrzydlatych przyjaciół…