Tags: sytuacje zagrożenia

Ćwiczą, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia

Głogowscy pracownicy socjalni zostali przeszkoleni, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia ze strony agresywnych osób. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kolejne odbędą się na początku lutego. – Były to zajęcia praktyczne dotyczące zachowania się w przypadku sytuacji kryzysowej, a druga część poświęcona była aspektom teoretycznym: podstawom prawnym, psychologicznym oraz umiejętnościom negocjacyjnym…