Tags: system infomatyczny

Zmiany w powiatowej geodezji

Powiat polkowicki, jako jeden z dwudziestu trzech samorządów tego szczebla w województwie, bierze udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. – Projekt polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z utworzeniem baz danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz pozyskaniem…