Tags: świetlice gmina Pęcław

Doposażyli wszystkie świetlice

Wszystkie świetlice z terenu gminy Pęcław zostały doposażone w nowe meble i sprzęt. Połowę kosztów gminie udało się pozyskać z zewnątrz. Wyposażenie trafiło do wszystkich dziewięciu sołectw, w których znajdują się świetlice. Całkowity koszt wyposażenia świetlic to ponad 53 tysiące złotych, z czego połowę gmina otrzyma jako pomoc finansową w formie refundacji z Województwa Dolnośląskiego.…