Tags: świetlica wiejska w Pogwizdowie

GMINA PASZOWICE. Zmodernizowali świetlicę

Kończą się prace remontowe w świetlicy w Pogwizdowie w gminie Paszowice. Remont kosztował blisko trzy tysiące złotych i został sfinansowany ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach. Jak podkreślają urzędnicy, prace remontowe były konieczne. Świetlica została zalana podczas jesiennych deszczy. Pojawiły się zacieki, w niektórych miejscach brakowało tynku. Wnętrze również wymagało odmalowania. Aby poprawić estetykę…