Tags: słup milowy

Przedwojenna sieć drogowa w powiecie lubińskim (FOTO)

Ten rok jest szczególny dla polskiego drogownictwa. Mija bowiem 200 lat od powołania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim, Centralnej Administracji Drogowej, której kontynuatorem działań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tej okazji przybliżamy nieco historię budowy dróg na terenach obecnej Polski. Kilka słów poświęcimy również przedwojennym szosom i drogom w…