Tags: rektor uczelni

Nowy rektor polkowickiej uczelni. Burmistrz bez zastępcy  

Dr Tadeusz Kierzyk został nowym rektorem Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, a obowiązki kanclerza objął dr Paweł Greń, dotychczasowy zastępca burmistrza ds. społecznych. Zmiany nastąpiły w środę, 18 września. Senat Uczelni Jana Wyżykowskiego pozytywnie zaopiniował propozycję Założyciela, aby nowym rektorem został dr Kierzyk, a Rada Nadzorcza spółki Zampol, której głównym udziałowcem jest Gmina Polkowice, powołała…