Tags: regulamin urzędu

Podział w polkowickim ratuszu i likwidacja stanowisk

Dotychczasowy Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania w polkowickim urzędzie gminy podzielony został na dwa odrębne: Wydział Inwestycji Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych (IRZ) oraz Wydział Komunalny (KOM). Zmiana jest efektem zarządzenia burmistrza gminy, zmieniającego w części Regulamin Organizacyjny urzędu. – W przypadku Wydziału Inwestycji Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych pozwoli to osiągnąć lepsze niż do tej pory efekty…