Tags: reforma oświaty w Złotoryi

Zniknie złotoryjski Zespół Szkół Miejskich

Złotoryjski Ratusz zaczął prace nad dostosowaniem sieci miejskich szkół do nowego ustroju szkolnego, który likwiduje gimnazja. Na ostatniej sesji rada miejska podjęła pierwszą uchwałę w tej sprawie. Zgodnie z jej zapisami, zmienione będą obwody dla podstawówek. Uchwała z 26 stycznia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ma charakter…