Tags: Raiffeisen Bank Polska

Spready na cenzurowanym

Trzy kolejne banki znalazły się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska stosowały w swoich umowach kredytów i pożyczek w walutach obcych zapisy, które mogły naruszać interesy klientów. Wątpliwości UOKiK wzbudziły zasady określania wysokości kursów walut obcych, obowiązujące w tych trzech bankach. – Są one nieprecyzyjne,…