Tags: rady nadzorcze

Kolejne zmiany w nadzorach

Zgromadzenie Wspólników odwołało dotychczasowe składy Rad Nadzorczych Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o. oraz Zampol Sp. z o.o. To kolejne już zmiany RN w spółkach,  których całościowym lub większościowym właścicielem jest Gmina Polkowice. Nowy skład nadzoru spółki Zampol tworzą Florian Jenek, Piotr Karwan oraz Leszek Cybulski. Florian Jenek ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Turystyki…